2011-12-02 13:06

Na konferencji został zaprezentowany program naszej kampanii społęcznej pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” realizowanego i nagrodzonego w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

KONFERENCJA REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORGANIZOWANA PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ „POMOCY TAK, PRZEMOCY NIE” 28-29 LISTOPADA 2011 r.

 
Miejsce Konferencji:
Hotel Kuźnia Napoleońska
ul. Sochaczewska 5
96-515 Paprotnia, Teresin
 
Program konferencji:
 
Pierwszy dzień Konferencji 28 listopada 2011 r.
 
11:00- 11:30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORAZ ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO DO SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 
11:30- 12:00 OMÓWIENIE BADAŃ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCYCH OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA OBSZARZE POLSKI PANI BEATA WIELKOPOLAN - MILLWARD BROWN SMG/KRC
 
12:30-13:00 OMÓWIENIE WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
13:00-14:00 OBIAD
 
14:00- 14:30 OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAN SĘDZIA MICHAŁ LEWOC – KOORDYNATOR ZESPOŁU DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DEPARTAMENT PRAW CZŁOWIEKA MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
 
14:30- 14:45 PRAWA KOBIET – OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ CENTRUM PRAW KOBIET
PANI URSZULA NOWAKOWSKA – DYREKTOR FUNDACJI

14:45-15:00 PREZENTACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KAMPANII SPOŁECZNYCH Z CYKLU „KOCHAM. NIE BIJĘ” REALIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ KRAJOWE CENTRUM KOMPETENCJI PAN KONRAD WOJTERKOWSKI – FUNDATOR
 
15:00-15:30 PRZERWA KAWOWA
 
15:30- 15:45 OMÓWIENIE INICJATYW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” PROWADZĄCE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” NA ZLECENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PAN LUIS ALARCON ARIAS – PREZES ZARZĄDU
 
15:45-16:00 ŚWIADCZENIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ FUNDACJĘ „POMOC KOBIETOM
I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD) PANI KRYSTYNA ŻYTECKA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
 
16:00-16:15 PREZENTACJA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI PRZEZ FUNDACJĘ
DZIECI NICZYJE PANI JUSTYNA PODLEWSKA – KOORDYNATOR DZIAŁU PRAWNEGO
 
16:15- 16:30 PYTANIA DO PRELEGENTÓW I DYSKUSJA
 
16:30- 17:00 PRZERWA KAWOWA
 
17:00-18:00 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
19:00 UROCZYSTA KOLACJA
 
Drugi dzień Konferencji 29 listopada 2011 r.
 
9:00- 9:15 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI
 
9:15- 9:30 KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI
PANI MIROSŁAWA KĄTNA – PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
 
9:30- 9:45 INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY DZIECI REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ KIDPROTECT.PL PAN JAKUB ŚPIEWAK – PREZES FUNDACJI
 
9:45- 10:00 DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ DZIECI PRZEZ STOWARZYSZENIE „GODNE ŻYCIE DLA DZIECI” PANI ALICJA ŁABĘCKA – PREZES ZARZĄDU
 
10:00-10:15 OMÓWIENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA
LINIA”
 
10:15-10:45 PRZERWA KAWOWA
 
10:45-11:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI BERBADETA STASZAK – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
 
11:15-11:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU
OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI KRYSTYNA WILISOWSKA – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU
 
11:45-12:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD PRZEMOCY ” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH
PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN ANDRZEJ PIOTROWSKI – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE
 
12:15-12:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN MIROSŁAW WOŹNIAK – DYREKTOR OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY „DOM POD ŚWIERKIEM” W BIAŁOGARDZIE
 
12:45-13:00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 
13:00-13:45 OBIAD
 
14:00 WYJAZD DO WARSZAWY POD DWORZEC CENTRALNY

2011-12-02 12:09

 

 
Za takim rozwiązaniem przemawia interdyscyplinarność, zgodnie z którą wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji; kluczowa jest praca zespołowa, współpraca i kompleksowość , z uwagi na fakt, iż przemoc jest zjawiskiem złożonym i wielo- aspektowym.
 
Zdiagnozowanie głównych zagrożeń i zasobów Powiatu Białogardzkiego pozwoli na opracowanie założeń do „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2016”, a tym samym na stworzenie rozwiązań, które będą blisko problemów człowieka i będą przede wszystkim skuteczne.
 
Skład zespołu:
 
Eleonora Zamszyn – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.
Małgorzata Lis – Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Białogardzie.
Michał Walkusz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie.
Renata Majer – Asesor Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
Gizela Pietrzak-Kłys- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
Andrzej Olencki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
Jacek Chodań- Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.
Agnieszka Chełminiak - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.
Elżbieta Grygorcewicz-Cupał – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
Tomasz Rusiecki – Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Joanna Famulska – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Białogardzie.
Mirosław Woźniak – Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
Marcin Bachtiak – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.
 
 
 
 
 
Podczas ostatniego spotkania doszło do ukonstytuowania się składu POWIATOWEGO ZESPOŁU EKSPERCKIEGO DS. PRZEMOCY W RODZINIE". Spośród członków Zespołu wybrano przewodniczącego, którym została Pani Eleonora Zamszyn - Dyrektor PCPR w Białogardzie, v-ce przewodniczącego, został nim Pan Mirosław Woźniak - Dyrektor OWR  „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie  i sekretarza, którym wybrano Pana Marcina Bachtiaka - Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W dalszej części spotkania ustalono plan działania do końca bieżącego roku oraz wyznaczono kolejny termin spotkania, na którym m.in. ma zostać wypracowany POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
 
Informujemy jednocześnie, że protokoły z posiedzeń zespołu będą publikowane online w zakładce przemoc/zespół.

2011-10-11 13:02

 

Konferencja zainicjowała kampanię społeczną pod ta samą nazwą realizowaną na terenie powiatu białogardzkiego. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Podczas konferencji zostały wręczone powołania do Powiatowego Zespołu Eksperckiego do Spraw Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie Uchwały Nr 80/2011 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 października 2011 roku.

Zespół Ekspercki do Spraw Przemocy w Rodzinie z założenia będzie służył jako baza do kształtowania i planowania pracy oraz ujednolicenia procedur postępowania stosowanych we wszystkich gminach w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. Za takim rozwiązaniem przemawia interdyscyplinarność, zgodnie z którą wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji;  kluczowa jest praca zespołowa, współpraca i kompleksowość , z uwagi na fakt, iż przemoc jest zjawiskiem złożonym i wielo- aspektowym.

Zdiagnozowanie głównych zagrożeń i zasobów Powiatu Białogardzkiego  pozwoli na opracowanie założeń do „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2016”, a tym samym na stworzenie rozwiązań, które będą blisko  problemów człowieka i będą przede wszystkim skuteczne.

Skład zespołu:

<ul>
 • Eleonora Zamszyn – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. 
 • Małgorzata Lis – Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Białogardzie. 
 • Michał Walkusz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie. 
 • Renata Majer – Asesor Prokuratury Rejonowej w Białogardzie. 
 • Gizela Pietrzak-Kłys- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. 
 • Andrzej Olencki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. 
 • Jacek Chodań- Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie. 
 • Agnieszka Chełminiak - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie. 
 • Elżbieta Grygorcewicz-Cupał – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. 
 • Tomasz Rusiecki – Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
 • Joanna Famulska – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Białogardzie.
 • Mirosław Woźniak – Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
 • Marcin Bachtiak – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. 
 • </ul>

  Program Konferencji:

  10.30 – 10.45 powitanie zebranych osób – Tomasz Hynda, Starosta Białogardzki

  10.45 – 11.00 ewentualne wystąpienia chętnych osób

  11.00 – 11.30 rola i zadania powołanego Zespołu Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Mirosław Woźniak, Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom  pod Świerkiem” w Białogardzie.

  11.30 – 12.00 wręczenie powołań członkom Zespołu Eksperckiego – Starosta

  12.00 – 12.30 zadania gminy i powiatu w świetle ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnej formuły pomagania rodzinom – Renata Karwowska, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  12.30 – 13.00 przedstawienie projektu: „Mam prawo żyć godnie - NIE przemocy w rodzinie"  –  Marcin Bachtiak, Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  13.00 – 13.10 przerwa

  13.10 – 13.30 rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na przykładzie działalności „SOS dla Rodziny” – Tomasz Piechowiak, Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.

  13.30 – 13.50 „żółta kartka” jako narzędzie do pracy ze sprawcami przemocy – Elżbieta Szatanik, Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie, Wojewódzki Koordynator Realizacji Niebieskiej Karty w Policji.

  13.50 – 14.10 programy korekcyjno – edukacyjne jako forma pomocy rodzinom doświadczającym przemocy – Eleonora Zamszyn, Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

  14.10 – 14.30 prawne możliwości pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz konsekwencje dla osób ją stosujących – Sylwia Estkowska-Machula Sędzia Sądu Rejonowego w Białogardzie.

  14.30 zakończenie.

  2011-09-27 11:48

  Odebranie certyfikatu z rąk Ministra Sprawiedliwości odbędzie się na Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestepstw" która odbędzie się w Warszawie w Sali Kongresowej PKiN w dniach 24-25 października.

  Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci w 2011 roku został zgłoszony do Fundacji Dzieci Niczyje w celu uzyskania Certyfikatu. Do tego celu Fundacja i Ministerstwo Sprawiedliwości delegują profesjonalistów, którzy:

  <ul>
 • reprezentują dwie różne profesje - jednym z weryfikatorów jest zawsze przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości - sędzia lub prokurator, a drugim - psycholog lub pedagog;
 • zaznajomieni są z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania poniżej) oraz Standardami miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci (do pobrania po;
 • nie są związani zawodowo z instytucją prowadzącą pokój przesłuchań,
 • przeprowadzają wizytację (wizytacja każdego z weryfikatorów odbywać się może w różnych terminach) zgłoszonego pokoju z użyciem specjalnie przygotowanego do tego celu formularza oceny;
 • działają na zasadach wolontariatu.
 • </ul>

  Po weryfikacji przez 2 ceryfikatorów/weryfikatorów nasz pokój uzyskał certyfikat jak 7 przyjazny pokój przesłuchań dziecka w województwie zachodniopomorskim i jako 1 z 54 w Polsce.

  Pokoje spełniające te standardy otrzymują certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stosowną plakietkę.

       

  Co daje przyznanie takiego certyfikatu?

  1. jest to dowód na spełnianie wysokich standardów dot. miejsca przesłuchiwania dzieci.
  2. umieszczenie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji w ramach prowadzonego programu "Dziecko - świadek szczególnej troski" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, co pomaga promować pokój przesłuchań.
  3. przesłanie wykazu pokoi, które otrzymały certyfikat do odpowiednich sądów i prokuratur, co ułatwi nawiązanie ściślejszej współpracy z nimi.
  4. uzyskanie rekomendacji od Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości co do potrzeby przeprowadzenia zmian w wyposażeniu lub funkcjonowaniu pokoju.

  Wiecej informacji w zakładce Przemoc/Pokój przesłuchań i na stronie dzieckoswiadek.fdn.pl

  2011-07-15 10:18

   

  Wniosek został zaklasyfikowany do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 81 wnisków uzyskał 3 lokatę. W ramach programu realizowany będzie priorytet I. "Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie".
   
  W ramach realizacji programu zaplanowalismy działania:
   
  Działania edukacyjne:
  <ul>
 • warsztat „Niebieska godzina wychowawcza” realizowany przez Niebieską Linię i adresowany do pedagogów i uczniów szkół podstawowych w powiecie białogardzkim (kl. 4-5 SP)  
 • warsztaty dla osób starszych „Mam prawo żyć godnie”. Przeprowadzenie warsztatu podnoszącego poczucie własnej wartości u osób starszych, wskazanie prawnych aspektów stosowania przemocy, wskazanie dróg wyjścia z kryzysu. Warsztat zakończony spotkaniem opłatkowym. Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach powiatu.
 • </ul>

  Działania promocyjne:

  <ul>
 • spot informacyjny emitowany w okresie od października do grudnia,
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w rodzinie, (skoncentrowanie się na przekazaniu informacji mówiących, że przemoc jest przestępstwem, wypisanie form przemocy i krótkiej  charakterystyki zjawiska przemocy)
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym mitów związanych z przemocą w rodzinie.
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w stosunku do osób starszych i dzieci.
 • </ul>

  Pozostałe działania:

  <ul>
 • organizacja konferencji rozpoczynającej realizację projektu Mam prawo żyć godnie – NIE przemocy w rodzinie, wyłonienie zespołu osób pracujących nad badaniem dotyczącym środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie – ZESPÓŁ EKSPERCKI.
 • konferencja podsumowująca projekt.
 • </ul>

  Projekt jest realizowany przez:

  <ul>
 • Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 • </ul>