STOP

PRZEMOCY W RODZINIE

Autorzy spotu:   

Tomasz Pinkos  

Tomasz Maciejczyk  


Doskonały spot obrazujący problem przemocy w rodzinie oraz nakłaniąjący osoby pokrzywdzone przestępstwem do zgłaszania się po pomoc do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Film nakręcony przez wspaniałych, młodych ludzi, którzy wobec problemu przemocy nie pozostają obojętni...