Kontrole przeprowadzone w Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie przez instytucje zewnętrzne

Rok 2019

Info Extension

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUWSOW2019.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 23-24, 27 maja 2019 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

pdf

Wojewoda Zachodniopomorski (SOW2019.pdf)

Pismo dotyczące kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie w dniach 23-24, 27 maja 2019 r.

pdf

Rok 2018

Info Extension

Kontrola sanitarna (IS.pdf)

Przeprowadzona w dniu: 19 września 2018 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

pdf

Dokumenty dotyczące kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 19 września 2018 r. (IS - Decyzja.pdf)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 września 2018 r. Odpowiedź z dnia 25 września 2018 r. na zawiadomienie. Odpowiedź z dnia 15 października 2018 r. na zawiadomienie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego z dnia 19 października 2018 r.

pdf

Starostwo Powiatowe w Białogardzie (SP - dochody.pdf)

Kontrola przeprowadzona w dniach: 22 listopada 2018 r. - 30 listopada 2018 r. Realizacja dochodów oraz realizacja odpisów aktualizujących należności w 2018 r.

pdf

Rok 2017

Info Extension

Kontrola sanitarna (IS.pdf)

Przeprowadzona w dniu: 13 stycznia 2017 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

pdf

Kontrola sanitarna sprawdzająca (IS-SPR.pdf)

Przeprowadzona w dniu: 14 marca 2017 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

pdf

Kontrola w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie (ZUWPOW2-2017.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 11-15 grudnia 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

pdf

Rok 2016

Info Extension

Starostwo Powiatowe w Białogardzie. (SP1.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 11 lipca 2016 r. - 05 sierpnia 2016 r. z przerwą w dniach 21-28 lipca 2016 r. Poprawność wykorzystania środków Powiatu w 2016r. i gospodarki finansowej w 2016 r. oraz realizacji systemu kontroli zarządczej.

pdf

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUWPWDz2016.pdf)

Przeprowadzona w dniu: 14 listopada 2016 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Placówce Wsparcia Dziennego w Białogardzie.

pdf

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUWSOW2016.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 07-09 grudnia 2016 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

pdf

Rok 2015

Info Extension

Kontrola pracodawcy (IP.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 14,23,27 stycznia 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Koszalinie

pdf

Kontrola sanitarna (IS.pdf)

Przeprowadzona w dniu: 22 kwietnia 2015 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

pdf

Starostwo Powiatowe w Białogardzie (SP.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 21 września 2015 r. - 09 października 2015 r. Poprawność wykorzystania środków Powiatu w 2015 r. i gospodarki finansowej w 2015 r.

pdf

Rok 2014

Info Extension

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUWSOW.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 12-13 listopada 2014 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

pdf

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUWPOW1.pdf)

Przeprowadzona w dniach: 17-21 listopada 2014 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Białogardzie.

pdf