Info Extension

Jak szukać pomocy? Poradnik (Poradnik.pdf)

pdf

Jak szukać pomocy? Grafiki do druku (Grafiki do druku.pdf)

pdf
Info Extension

Pismo wojewody zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2020 roku (Pismo z dnia 14 marca 2020 roku.pdf)

pdf

Instrukcja dot. sposobu organizacji SOWdOPwR (Instrukcja.pdf)

pdf
Info Extension

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy wychowawca / Wychowawca Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 (Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko.pdf)

pdf

Kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz osobowy.pdf)

pdf

Oświadczenia (Oswiadczenia.pdf)

pdf

Klauzula rekrutacyjna RODO (Klauzula rekrutacyjna RODO.pdf)

pdf
Info Extension

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Ogloszenie o naborze SOWdOPwR 2019.pdf)

pdf

Kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz osobowy.pdf)

pdf

Oświadczenia (Oswiadczenia.pdf)

pdf

Klauzula rekrutacyjna RODO (Klauzula rekrutacyjna RODO.pdf)

pdf
Info Extension

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy wychowawca / Wychowawca Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 (Ogloszenie o naborze 2019.pdf)

pdf

Kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz osobowy.pdf)

pdf

Oświadczenia (Oswiadczenia.pdf)

pdf

Klauzula rekrutacyjna RODO (Klauzula rekrutacyjna RODO.pdf)

pdf
Info Extension

procedury2012.doc (procedury2012.doc)

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie.

doc

Historia.xps (Historia.xps)

Historia Domu pod Świerkiem

xps

Rodzina najlepszym miejscem rozwoju dziecka.xps (Rodzina najlepszym miejscem rozwoju dziecka.xps)

Rodzina najlepszym miejscem rozwoju dziecka

xps

procedury pomocy dziecku krzywdzonemu.pdf (procedury pomocy dziecku krzywdzonemu.pdf)

Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie SZCZECIN 2012

pdf

wytycznenr2.pdf (wytycznenr2.pdf)

Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”

pdf

Wytycznedoszkolen.pdf (Wytycznedoszkolen.pdf)

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

pdf

Wytyczne_Prokuratora_Generalnego.pdf (Wytyczne_Prokuratora_Generalnego.pdf)

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

pdf

ulot.pdf (ulot.pdf)

Plakat metanol

pdf

ulotkaalkohol.pdf (ulotkaalkohol.pdf)

Ulotka metanol

pdf

jednolite_standardy.pdf (jednolite_standardy.pdf)

Jednolite standardy pracy z osobami pokrzywdzonymi w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem działających w ramach projektu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

pdf

Specjalistyczne osrodki wsparciaOK.xls (Specjalistyczne osrodki wsparciaOK.xls)

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

xls

karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie_2013.pdf (karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie_2013.pdf)

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie - 2013

pdf

informator-dla-sedziow-prokuratorow-i-kuratorow-sadowych.pdf (informator-dla-sedziow-prokuratorow-i-kuratorow-sadowych.pdf)

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych - przemoc

pdf

stanowisko-ms-dot--udzialu-kuratorow-sad--w-pracach-zespolu-interdyscyp-.doc (stanowisko-ms-dot--udzialu-kuratorow-sad--w-pracach-zespolu-interdyscyp-.doc)

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sposobu powoływania kuratorów sądowych do uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych

doc

stanowisko-ms-w-sprawie-udzialu-kuratorow-sadowych-w-grupach-roboczych.pdf (stanowisko-ms-w-sprawie-udzialu-kuratorow-sadowych-w-grupach-roboczych.pdf)

Stanowisko MS w sprawie udziału kuratorów sądowych w grupach roboczych

pdf

informator-pokrzywdzonego-w-sprawach-dozorowych.doc (informator-pokrzywdzonego-w-sprawach-dozorowych.doc)

Informator pokrzywdzonego w sprawach dozorowych

doc

baza-danych-osob-sluzby-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie_6.xls (baza-danych-osob-sluzby-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie_6.xls)

Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie

xls

skanowanie0004.pdf (skanowanie0004.pdf)

Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarte w dniu 15 września 2011 r w Warszawie między Ministrem Sprawiedliwości a Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

pdf

porozumienie.pdf (porozumienie.pdf)

Porozumienie dot. telefonu interwencyjno-informacyjnego

pdf

procedury.pdf (procedury.pdf)

Procedury - dokumenty dotyczące współpracy funkcjonariuszy policji z kuratorami sądowymi

pdf

czyny-karalne-przemoc-lub-grozba-jej-uzycia.doc (czyny-karalne-przemoc-lub-grozba-jej-uzycia.doc)

Katalog czynów - dokumenty dotyczące współpracy funkcjonariuszy policji z kuratorami sądowymi

doc

Przemocy w rodzinie mówimy NIE (prezentacja przemocy w rodzinie mówimy nie.xps)

Przemocy w rodzinie mówimy NIE

xps