JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIETAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim:

  1. informacja prawna,
  2. pomoc psychologiczna,
  3. pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  4. pomoc finansowa i materialna.


W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach:

1/ Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

 


2/ dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl


 Pokrzywdzeni Przestępstwem