Szanowni Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi

2020-10-14 09:01

"Z rąk do rąk podajemy

skromnej mądrości dar zwyczajny".

Czesław Miłosz