Pismo wojewody zachodniopomorskiego oraz instrukcja dot. sposobu organizacji placówki SOWdOPwR

2020-03-16 11:37

Pismo wojewody zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2020 roku zawierające polecenia dotyczące pomocy osobom bezdomnym, starszym samotnym itp, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 koronawirus. -> Do Pobrania
Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak m. in. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. -> Do Pobrania