Marsz, marsz Dąbrowski!

2019-05-01 08:04

Narodowe Święto Trzeciego Maja to święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku, która przeszła do historii. Ta "ustawa rządowa" zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej. Święto Konstytucji jest obchodzone w całej Polsce w dzień wolny od pracy, poprzez organizowanie różnych wydarzeń patriotycznych tj. marszy z flagami, składania kwiatów i uroczystych mszy.