Mam prawo żyć godnie - Nie przemocy w rodzinie.

2011-07-15 10:18

 

Wniosek został zaklasyfikowany do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 81 wnisków uzyskał 3 lokatę. W ramach programu realizowany będzie priorytet I. "Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie".
 
W ramach realizacji programu zaplanowalismy działania:
 
Działania edukacyjne:
<ul>
 • warsztat „Niebieska godzina wychowawcza” realizowany przez Niebieską Linię i adresowany do pedagogów i uczniów szkół podstawowych w powiecie białogardzkim (kl. 4-5 SP)  
 • warsztaty dla osób starszych „Mam prawo żyć godnie”. Przeprowadzenie warsztatu podnoszącego poczucie własnej wartości u osób starszych, wskazanie prawnych aspektów stosowania przemocy, wskazanie dróg wyjścia z kryzysu. Warsztat zakończony spotkaniem opłatkowym. Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach powiatu.
 • </ul>

  Działania promocyjne:

  <ul>
 • spot informacyjny emitowany w okresie od października do grudnia,
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w rodzinie, (skoncentrowanie się na przekazaniu informacji mówiących, że przemoc jest przestępstwem, wypisanie form przemocy i krótkiej  charakterystyki zjawiska przemocy)
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym mitów związanych z przemocą w rodzinie.
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w stosunku do osób starszych i dzieci.
 • </ul>

  Pozostałe działania:

  <ul>
 • organizacja konferencji rozpoczynającej realizację projektu Mam prawo żyć godnie – NIE przemocy w rodzinie, wyłonienie zespołu osób pracujących nad badaniem dotyczącym środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie – ZESPÓŁ EKSPERCKI.
 • konferencja podsumowująca projekt.
 • </ul>

  Projekt jest realizowany przez:

  <ul>
 • Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 • </ul>