Konferencja.

2010-04-29 12:55

Program Konferencji:

<ul>
  • obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i planowane zmiany w tym zakresie -  Renata Karwowska - wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • działania zapobiegające umieszczeniu dzieci w zastępczej opiece całodobowej - Mirosław Woźniak - dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie.
  • rola powiatu we wspieraniu dzieci i rodzin dotkniętych przemocą - Mirosława Zielony - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
  • zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Marcin Bachtiak - kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  • rola Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Robert Faryniarz - Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
  • prawne skutki stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci - Zuzanna Ostrowska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
  • standardy postępowania z dzieckiem - ofiarą przestępstwa - Małgorzata Rekawicka i Tomasz Piechowiak - Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie.
  • </ul>