Kampania społeczna 2010 rok.

2010-06-04 12:10


 

Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Burmistrza Miasta Białogard, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje o rozpoczęciu akcji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Do akcji przyłączyły się: „Kaufland” Białogard, ”SCA PR Polska” Sp.zo.o. Supermarket „Intermarche” Białogard, Sklep „Lidl” Białogard, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Biedronka Białogard.

W planowanym przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Białogard. Całość akcji zapoczątkował ogłoszony w szkołach konkurs na plakat związany z przemocą. Chętni do udziału uczniowie zaprezentują swoje prace w terminie do 30 czerwca 2010 roku. Komisja konkursowa, do której zostaną zaproszeni Przedstawiciele  Firm biorących udział w akcji, wytypuje laureatów konkursu.
Nagrodzone prace wraz z informacją dotyczącą możliwości uzyskania pomocy przez osoby krzywdzone zostaną wydrukowane na papierowych torbach.

Finałem konkursu będzie Gala zorganizowana w dniu 8 listopada 2010 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, na której zostaną  wręczone nagrody laureatom konkursu przez Przedstawicieli Firm, które jednocześnie są sponsorami nagród.
 Wolontariusze uczestniczący w akcji  będą w dniach 9 i 10 listopada pakowali w przygotowane torby zakupy w sklepach, które przyłączyły się do akcji.