Jako coś działa - rób tego więcej,

2011-05-25 07:58

Prowadzący szkolenie:

Pan Mirosław Woźniak - Doświadczenie pracy w zespołach interdyscyplinarnych na terenie powiatu białogardzkiego, procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie. 

Pani Anna Tyma - Po co nam zespoły interdyscyplinarne - współpraca służb w lokalnym systemie przeciwdziałania w rodzinie.

Pan Marcin Bachtiak - Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

Celem szkolenia było szczegółowe zapoznanie członków zeposłów interdyscyplinarnych  powiatu drawskiego z zadaniami ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.