Bądź dumny, że jesteś Polakiem. Wywieś flagę!

2019-05-01 05:46


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja, podobnie jak Dzień Polonii i Polaków za Granicą.


Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki polskiej flagi, biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż tła.