3 Maja - Święto Konstytucji

2020-05-03 04:58

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. 

Konstytucja, oficjalnie Ustawa rządowa była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą

regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.