1 Maja - Święto Pracy

2020-05-01 05:08

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja

– międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja,

mające na celu podkreślenie wartości pracy ludzkiej.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.