2019-11-21 15:07

Wiary w drugiego człowieka,

energii do pracy

i satysfakcji z niesienia pomocy innym.

CWR "Dom pod Świerkiem"

w Białogardzie


2019-11-20 15:07

W tym roku na całym świecie świętowana jest 30 rocznica uchwalenia konwencji praw dziecka. W obchody zaangażowana jest przede wszystkim organizacja UNICEF.

Czytaj więcej ...


PAMIĘTAJMY, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK, NAWET MAŁY, MA PRAWO DO SZACUNKU.Źródło: www.wartowiedziec.pl

www.brpd.gov.pl2019-11-18 15:07

18 listopada Dniem Ochrony Dzieci przed Seksualnym Wykorzystaniem i Przemocą Seksualną. Tegoroczna V edycja skupia się przede wszystkim na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji dziecka w powstrzymaniu przemocy seksualnej, zwłaszcza tej online.

Czytaj więcej ...


2019-11-11 05:03


Wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 brali udział w uroczystości obchodów 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Delegacja wychowanków wraz z opiekunem złożyła pamiątkową wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego.Źródło: www.białogardzianin.pl


2019-11-07 13:38