2019-11-11 05:03


Wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 brali udział w uroczystości obchodów 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Delegacja wychowanków wraz z opiekunem złożyła pamiątkową wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego.Źródło: www.białogardzianin.pl


2019-11-07 13:38

2019-11-07 13:12


2019-10-28 09:37

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało Poradnik prawny przygotowany w oparciu o najczęstsze pytania kierowane przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie i świadków tych czynów do specjalistów "Niebieskiej Linii" podczas indywidualnych spotkań odbywanych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. W poradniku podejmowana jest tematyka skierowana przede wszystkim do osób pokrzywdzonych przestępstwem, jednakże pewna jego część omawia zagadnienia skierowane także do świadków przestępstw.Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów w pytaniach i odpowiedziach dostępny pod adresem: www.niebieskalinia.pl


Źródła: www.wartowiedziec.pl

www.niebieskalinia.pl


2019-10-02 06:51

Znalezione obrazy dla zapytania infolinia dla dzieci szczecin urząd 10 października


Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl