2020-05-08 09:54
2020-05-03 04:58

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. 

Konstytucja, oficjalnie Ustawa rządowa była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą

regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

2020-05-02 06:31
2020-05-01 05:08

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja

– międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja,

mające na celu podkreślenie wartości pracy ludzkiej.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

2020-04-30 13:18Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii?


PORADNIK

GRAFIKI DO DRUKU