2020-05-01 05:08

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja

– międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja,

mające na celu podkreślenie wartości pracy ludzkiej.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

2020-04-30 13:18Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii?


PORADNIK

GRAFIKI DO DRUKU2020-04-29 12:26
2020-04-28 10:22
2020-04-20 11:17

Zapraszamy na stronę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

na Facebooku!


@SOWOPRBialogard