2010-02-24 12:38

W dniach 8 i 9 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbędzie się szkolenie „Praca z osobami doznającymi przemocy”. Zajęcia będą  realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą Warszawie, szkolenie poprowadzi Pani Anna Wiechcińska–Szymańska - członek zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” mgr psychologii, współzałożycielka Stowarzyszenia "Niebieska Linia", wieloletni pracownik ośrodków rozwiązywania problemów alkoholowych, wieloletni szkoleniowiec, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener PTP. W latach 2004 - 2006 była członkiem Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy PARPA. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2007 roku jest koordynatorem działań w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar w Rodzinie "Niebieska Linia" działającym na zlecenie PARPA.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy stykają się z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i są zobowiązane z uwagi na zakres kompetencji służb, w których pracują, do pomocy tym osobom. Szkolenie jest więc przeznaczone dla: policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologów itp.

Oferta  powstała na podstawie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, uzyskanych w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia programów pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w przemoc oraz interdyscyplinarnej pracy w środowisku. W tworzeniu oferty wykorzystaliśmy też  wieloletnie doświadczenia szkoleniowe w dzieleniu się dobrymi praktykami w pracy w obszarze przemocy domowej.

Praca z osobami doznającymi przemocy

Cele szkolenia:

- przekazanie, rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie i sytuacji osób  doznających przemocy domowej (dorośli/dzieci)

- rozszerzenie wiedzy na temat praktycznych możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, z wykorzystaniem procedur,  służb i instytucji (Niebieska Karta, Procedura Zobowiązania do Leczenia Odwykowego, wykorzystanie zespołów interdyscyplinarnych)

- zwiększenie umiejętności kontaktu z osobami doznającymi przemocy - wymiana doświadczeń

Metody pracy

- wykłady

- zajęcia seminaryjno – warsztatowe

- praca w oparciu o analizę materiału filmowego

Program szkolenia

Część wykładowa:

  1. Zjawisko przemocy domowej
  2. Sytuacja osób doznających  przemocy i mechanizmów pozostawania w tej sytuacji
  3. Przemoc wobec dzieci
  4. Działania podejmowane w wypadku występowania przemocy w rodzinie
  5. Zespół interdyscyplinarny – jak być bardziej skutecznym w pracy w obszarze przemocy domowej

Część seminaryjno – warsztatowa

-   Omawianie przypadków, planowanie strategii pomocy osobom doznającym przemocy

 - Ćwiczenie kontaktu z osobami doznającymi przemocy

- Planowanie strategii pomocy w oparciu o współprace służb, procedury, prace w zespołach interdyscyplinarnych

- Ćwiczenia związane z rozszerzeniem świadomości na temat  własnych przekonań i postaw związanych z przemocą w rodzinie i ich wpływie na pracę w tym obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W efekcie szkolenia uczestnicy zwiększą swoja wiedzę na temat psychologicznej sytuacji osób doznających przemocy, będą umieli zdiagnozować przemoc i sytuacje tych osób. Zwiększą się też ich kompetencje nawiązywania kontaktu  i prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi przemocy, diagnozy potrzeb i tworzenia strategii postępowania, pilotowania spraw i ewaluacji procesu uwalniania się od przemocy oraz stosowania odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zmian pożądanych przez klienta.


2010-02-11 13:56

Najmłodsi mieszkańcy Białogardu otrzymali bardzo miły prezent od Fundacji Muszkieterów. Już poraz dziewiąty fundacja zorganizowała Konwój Muszkieterów, którego celem jest przekazanie pomocy dzieciom. Dla Najmłodszych mieszkańców Białogardu przygotowano również przedstawienie teatralne. Podczas imprezy właściciel białogardzkiego sklepu Bricomarche Krzysztof Grześków przekazał czek w wysokości trezch tysięcy złotych na rzecz dzieci z Ośrodka Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" - Cieszy nas hojność naszych sponsorów - mówi dyrektor ośrodka Mirosław Woźniak . - Dzisiaj dostaliśmy czek , kilka dni temu przekazywano nam wypieki cukiernicze wykonane przez uczniów oraz tysiąc złotych, który został zebrany podczas akcji charytatywnej zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu. Jesteśmy wdzięczni naszym darczyńcom. "Gość Niedzielny" 7 luty 2010 r.

2010-01-22 10:14

Witamy,

jak widać strona już jest i działa, ale jak każdy projekt w początkowej fazie, będzię wymagała poprawek, zmian, a przede wszystkim uzupełniania informacji o naszym Ośrodku. Liczymy na waszą wyrozumiałość i zapraszamy ponownie.