2020-04-20 11:17

Zapraszamy na stronę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

na Facebooku!


@SOWOPRBialogard2020-04-15 11:10

Od 16 kwietnia 2020 nie będzie można opuścić domu bez zasłoniętych ust i nosa. Główny Inspektorat Sanitarny, ogłaszając nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, wydał instrukcję prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej.

2020-04-10 10:59

2020-04-10 10:58

2020-03-25 09:19