2011-09-27 11:48

Odebranie certyfikatu z rąk Ministra Sprawiedliwości odbędzie się na Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestepstw" która odbędzie się w Warszawie w Sali Kongresowej PKiN w dniach 24-25 października.

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci w 2011 roku został zgłoszony do Fundacji Dzieci Niczyje w celu uzyskania Certyfikatu. Do tego celu Fundacja i Ministerstwo Sprawiedliwości delegują profesjonalistów, którzy:

<ul>
 • reprezentują dwie różne profesje - jednym z weryfikatorów jest zawsze przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości - sędzia lub prokurator, a drugim - psycholog lub pedagog;
 • zaznajomieni są z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania poniżej) oraz Standardami miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci (do pobrania po;
 • nie są związani zawodowo z instytucją prowadzącą pokój przesłuchań,
 • przeprowadzają wizytację (wizytacja każdego z weryfikatorów odbywać się może w różnych terminach) zgłoszonego pokoju z użyciem specjalnie przygotowanego do tego celu formularza oceny;
 • działają na zasadach wolontariatu.
 • </ul>

  Po weryfikacji przez 2 ceryfikatorów/weryfikatorów nasz pokój uzyskał certyfikat jak 7 przyjazny pokój przesłuchań dziecka w województwie zachodniopomorskim i jako 1 z 54 w Polsce.

  Pokoje spełniające te standardy otrzymują certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stosowną plakietkę.

       

  Co daje przyznanie takiego certyfikatu?

  1. jest to dowód na spełnianie wysokich standardów dot. miejsca przesłuchiwania dzieci.
  2. umieszczenie certyfikowanych pokoi na stronie Fundacji w ramach prowadzonego programu "Dziecko - świadek szczególnej troski" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, co pomaga promować pokój przesłuchań.
  3. przesłanie wykazu pokoi, które otrzymały certyfikat do odpowiednich sądów i prokuratur, co ułatwi nawiązanie ściślejszej współpracy z nimi.
  4. uzyskanie rekomendacji od Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości co do potrzeby przeprowadzenia zmian w wyposażeniu lub funkcjonowaniu pokoju.

  Wiecej informacji w zakładce Przemoc/Pokój przesłuchań i na stronie dzieckoswiadek.fdn.pl

  2011-07-15 10:18

   

  Wniosek został zaklasyfikowany do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 81 wnisków uzyskał 3 lokatę. W ramach programu realizowany będzie priorytet I. "Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie".
   
  W ramach realizacji programu zaplanowalismy działania:
   
  Działania edukacyjne:
  <ul>
 • warsztat „Niebieska godzina wychowawcza” realizowany przez Niebieską Linię i adresowany do pedagogów i uczniów szkół podstawowych w powiecie białogardzkim (kl. 4-5 SP)  
 • warsztaty dla osób starszych „Mam prawo żyć godnie”. Przeprowadzenie warsztatu podnoszącego poczucie własnej wartości u osób starszych, wskazanie prawnych aspektów stosowania przemocy, wskazanie dróg wyjścia z kryzysu. Warsztat zakończony spotkaniem opłatkowym. Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach powiatu.
 • </ul>

  Działania promocyjne:

  <ul>
 • spot informacyjny emitowany w okresie od października do grudnia,
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w rodzinie, (skoncentrowanie się na przekazaniu informacji mówiących, że przemoc jest przestępstwem, wypisanie form przemocy i krótkiej  charakterystyki zjawiska przemocy)
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym mitów związanych z przemocą w rodzinie.
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w stosunku do osób starszych i dzieci.
 • </ul>

  Pozostałe działania:

  <ul>
 • organizacja konferencji rozpoczynającej realizację projektu Mam prawo żyć godnie – NIE przemocy w rodzinie, wyłonienie zespołu osób pracujących nad badaniem dotyczącym środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie – ZESPÓŁ EKSPERCKI.
 • konferencja podsumowująca projekt.
 • </ul>

  Projekt jest realizowany przez:

  <ul>
 • Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 • </ul>

  2011-05-25 07:58

  Prowadzący szkolenie:

  Pan Mirosław Woźniak - Doświadczenie pracy w zespołach interdyscyplinarnych na terenie powiatu białogardzkiego, procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie. 

  Pani Anna Tyma - Po co nam zespoły interdyscyplinarne - współpraca służb w lokalnym systemie przeciwdziałania w rodzinie.

  Pan Marcin Bachtiak - Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

  Celem szkolenia było szczegółowe zapoznanie członków zeposłów interdyscyplinarnych  powiatu drawskiego z zadaniami ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  2011-03-30 11:18

   

  Fundacja realizuje program w ramach którego odwiedzają jednostki działające na rzecz dzieci i organizują cykl zajęć dla wychowanków. Dzieci brały udział w zajęciach komupterowych, ćwiczyły śpiew przy profesjonalnym sprzęcie karaoke, a także uczestniczyły w wiele innych atrakcjach. Wolonatriusze wyjeżdzając od nas obiecali, że powrócą tu znowu. TRZYMAMY ICH ZA SŁOWO!:)
  więcej informacji na temat fundacji: http://www.stichtingintentio.nl

  Zdjęcia w dziale galeria.

  2011-03-30 11:12

  Pomysłodawcą turnieju jest nieżyjący dyrektor świdwińskiego domu dziecka Lechosław Grabiński. Tegoroczny turniej cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn z Świdwina, Gryfic, Łobeza, Polanowa, Darłowa, Białogaru, Sławna, Karlina i Szczecinka.

  W tym dniu odbył sie także mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją powiatu świdwińskiego, a "resztą świata" wynik? gospodarze okazali się mało gościnni, wygrali:)

  Zdjęcia w dziale galeria.