2010-06-04 12:10


 

Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Burmistrza Miasta Białogard, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje o rozpoczęciu akcji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Do akcji przyłączyły się: „Kaufland” Białogard, ”SCA PR Polska” Sp.zo.o. Supermarket „Intermarche” Białogard, Sklep „Lidl” Białogard, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Biedronka Białogard.

W planowanym przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Białogard. Całość akcji zapoczątkował ogłoszony w szkołach konkurs na plakat związany z przemocą. Chętni do udziału uczniowie zaprezentują swoje prace w terminie do 30 czerwca 2010 roku. Komisja konkursowa, do której zostaną zaproszeni Przedstawiciele  Firm biorących udział w akcji, wytypuje laureatów konkursu.
Nagrodzone prace wraz z informacją dotyczącą możliwości uzyskania pomocy przez osoby krzywdzone zostaną wydrukowane na papierowych torbach.

Finałem konkursu będzie Gala zorganizowana w dniu 8 listopada 2010 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, na której zostaną  wręczone nagrody laureatom konkursu przez Przedstawicieli Firm, które jednocześnie są sponsorami nagród.
 Wolontariusze uczestniczący w akcji  będą w dniach 9 i 10 listopada pakowali w przygotowane torby zakupy w sklepach, które przyłączyły się do akcji.

2010-04-29 12:55

Program Konferencji:

<ul>
 • obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i planowane zmiany w tym zakresie -  Renata Karwowska - wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • działania zapobiegające umieszczeniu dzieci w zastępczej opiece całodobowej - Mirosław Woźniak - dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie.
 • rola powiatu we wspieraniu dzieci i rodzin dotkniętych przemocą - Mirosława Zielony - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 • zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Marcin Bachtiak - kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 • rola Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Robert Faryniarz - Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
 • prawne skutki stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci - Zuzanna Ostrowska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
 • standardy postępowania z dzieckiem - ofiarą przestępstwa - Małgorzata Rekawicka i Tomasz Piechowiak - Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie.
 • </ul>

  2010-04-29 12:15

  Ogólny szkic kampanii społecznej pod nazwą "Przemocy w rodzinie mówimy NIE"

  <ul>
 • W Kampanii Społecznej wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Białogard.
 • Całość akcji zapoczątkuje ogłoszony w szkołach konkurs na plakat związany z przemocą.
 • Nagrodzona praca wraz z informacją dotyczącą możliwości uzyskania pomocy przez osoby krzywdzone zostanie wydrukowana na papierowej torbie,
 • Torby w dniach 9 i 10 listopada zostaną przekazane do odpowiednich marketów i poprzez wolontariuszy będą dystrybuowane wśród klientów sklepów – torby będą bezpłatne.
 • Finałem konkursu będzie Gala zorganizowana 8 listopada 2010 roku na której przedstawiciele poszczególnych marketów wręczą nagrody za najlepsze prace.
 • </ul>

  Lista marketów, które zadeklarowały udział w kampanii:

  <ul>
 • Intermarché Białogard
 • Kaufland Białogard
 • Biedronka Białogard
 • Netto Białogard
 • Lidl Białogard
 • </ul>

  Relacja z trwania kampani społecznej będzie wzmocniona relacjami w lokalnych mediach, min, Białogardzianin, Głos Koszaliński, Białogardzka Telewiczja Kablowa, strona internetowa Urzędu Mista w Białogardzie, a także plakatami.

  Informacje będą uzupełniane na bieżąco w trakcie trwania kampanii "Przemocy w rodzinie mówimy NIE"

  2010-03-31 11:42

  Oddział będzie prowadzony w Ośrodku Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie, więcej informacji wkrótce,

  Zaparaszamy do odwiedzenia strony  pokrzywdzeni.gov.pl

  2010-02-24 12:38

  W dniach 8 i 9 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbędzie się szkolenie „Praca z osobami doznającymi przemocy”. Zajęcia będą  realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą Warszawie, szkolenie poprowadzi Pani Anna Wiechcińska–Szymańska - członek zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” mgr psychologii, współzałożycielka Stowarzyszenia "Niebieska Linia", wieloletni pracownik ośrodków rozwiązywania problemów alkoholowych, wieloletni szkoleniowiec, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener PTP. W latach 2004 - 2006 była członkiem Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy PARPA. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2007 roku jest koordynatorem działań w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar w Rodzinie "Niebieska Linia" działającym na zlecenie PARPA.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy stykają się z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i są zobowiązane z uwagi na zakres kompetencji służb, w których pracują, do pomocy tym osobom. Szkolenie jest więc przeznaczone dla: policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologów itp.

  Oferta  powstała na podstawie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, uzyskanych w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia programów pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w przemoc oraz interdyscyplinarnej pracy w środowisku. W tworzeniu oferty wykorzystaliśmy też  wieloletnie doświadczenia szkoleniowe w dzieleniu się dobrymi praktykami w pracy w obszarze przemocy domowej.

  Praca z osobami doznającymi przemocy

  Cele szkolenia:

  - przekazanie, rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie i sytuacji osób  doznających przemocy domowej (dorośli/dzieci)

  - rozszerzenie wiedzy na temat praktycznych możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, z wykorzystaniem procedur,  służb i instytucji (Niebieska Karta, Procedura Zobowiązania do Leczenia Odwykowego, wykorzystanie zespołów interdyscyplinarnych)

  - zwiększenie umiejętności kontaktu z osobami doznającymi przemocy - wymiana doświadczeń

  Metody pracy

  - wykłady

  - zajęcia seminaryjno – warsztatowe

  - praca w oparciu o analizę materiału filmowego

  Program szkolenia

  Część wykładowa:

  1. Zjawisko przemocy domowej
  2. Sytuacja osób doznających  przemocy i mechanizmów pozostawania w tej sytuacji
  3. Przemoc wobec dzieci
  4. Działania podejmowane w wypadku występowania przemocy w rodzinie
  5. Zespół interdyscyplinarny – jak być bardziej skutecznym w pracy w obszarze przemocy domowej

  Część seminaryjno – warsztatowa

  -   Omawianie przypadków, planowanie strategii pomocy osobom doznającym przemocy

   - Ćwiczenie kontaktu z osobami doznającymi przemocy

  - Planowanie strategii pomocy w oparciu o współprace służb, procedury, prace w zespołach interdyscyplinarnych

  - Ćwiczenia związane z rozszerzeniem świadomości na temat  własnych przekonań i postaw związanych z przemocą w rodzinie i ich wpływie na pracę w tym obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  W efekcie szkolenia uczestnicy zwiększą swoja wiedzę na temat psychologicznej sytuacji osób doznających przemocy, będą umieli zdiagnozować przemoc i sytuacje tych osób. Zwiększą się też ich kompetencje nawiązywania kontaktu  i prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi przemocy, diagnozy potrzeb i tworzenia strategii postępowania, pilotowania spraw i ewaluacji procesu uwalniania się od przemocy oraz stosowania odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zmian pożądanych przez klienta.