2012-02-17 10:26

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw będze odbywał się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard.

 

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTEPSTW 20-25 LUTY 2012 ROK
 
 
PONIEDZIAŁEK 20 LUTY 2012
 
Komornicy
Godz. 10-14
Dariusz Makrocki
Tel. 666 262 487
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
Godz. 14-18
Mirosław Nizioł
Tel. 606 335 705
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
WTOREK 21 LUTY 2012
 
Godz. 7-15
Anna Golińska
Pracownik Socjalny
 
Godz. 10-12
Aplikant Adwokacki Piotr Ciabłowski
 
Godz. 12-18
Adwokat Beata Świdnicka
Ul. Wojska Polskiego 51
Tel. 312 22 83
 
 
ŚRODA 22 LUTY 2012
 
Godz. 8-15
Sierż. Szt. Agnieszka Chełminiak
Komenda Powiatowa Policji 
 
Tadeusz Tomczuk
Radca Prawny
 
 
CZWARTEK 23 LUTY 2012
Godz. 8-15
Joanna Famulska
Kurator Zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
 
PIĄTEK 24 LUTY 2012
Godz. 10-18 
Tomasz Stępień
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Białogardzie

2012-02-06 12:03

Przez cały tydzień odbywać się będą dyżury specjalistów, we wszystkich Oddziałach w ten sam dzień w godz. 10:00-18:00. Oto jak będzie wyglądał ten tydzień:

  1. Poniedziałek 20-02-2012 – komornicy 10:00-18:00
  2. Wtorek 21-02-2012 – aplikanci adwokaccy i pracownicy socjalni 10:00-18:00
  3. Środa 22-02-2012 – radcy prawni i funkcjonariusze policji 10:00-18:00
  4. Czwartek 23-02-2012 – kuratorzy i Straż Graniczna 10:00-18:00
  5. Piątek – 24-02-2012 - prokuratorzy 10:00-18:00
  6. Sobota – 25-02-2012 - psycholodzy, w godz. 10:00-13:00
 
Więcej informacji wkrótce.

2012-02-01 12:11

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn w gronie których była także nasza reprezentacja wyłoniona spośród wychowanków, wolontariuszy oraz pracowników Ośrodka Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"

Z wielką radością informujemy, że nasz team zajął I miejsce, zaś II lokatę drużyna sołectwa Rzecino "zasilona" dwoma zawodnikami Ośrodka Wspierania Rodziny. III miejsce wywalczyła drużyna z Rąbina, IV lokatę zajeła prezentacja Białej Góry, natomiast V i VI miejsce przypadło dwóm drużynom z Nielepu.

Jest to już nasz kolejny udział w Turnieju w którym zdobywamy czołowe lokaty. Warto podkreślić, iż w roku ubiegłym zajeliśmy bardzo wysokie bo II miejsce i mamy nadzieję, że w latach następnych ponownie powalczymy o miejsca na podium.

Zdjęcia do obejrzenia w dziale Galeria 

2011-12-02 13:06

Na konferencji został zaprezentowany program naszej kampanii społęcznej pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” realizowanego i nagrodzonego w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

KONFERENCJA REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORGANIZOWANA PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ „POMOCY TAK, PRZEMOCY NIE” 28-29 LISTOPADA 2011 r.

 
Miejsce Konferencji:
Hotel Kuźnia Napoleońska
ul. Sochaczewska 5
96-515 Paprotnia, Teresin
 
Program konferencji:
 
Pierwszy dzień Konferencji 28 listopada 2011 r.
 
11:00- 11:30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORAZ ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO DO SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 
11:30- 12:00 OMÓWIENIE BADAŃ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCYCH OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA OBSZARZE POLSKI PANI BEATA WIELKOPOLAN - MILLWARD BROWN SMG/KRC
 
12:30-13:00 OMÓWIENIE WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
13:00-14:00 OBIAD
 
14:00- 14:30 OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAN SĘDZIA MICHAŁ LEWOC – KOORDYNATOR ZESPOŁU DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DEPARTAMENT PRAW CZŁOWIEKA MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
 
14:30- 14:45 PRAWA KOBIET – OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ CENTRUM PRAW KOBIET
PANI URSZULA NOWAKOWSKA – DYREKTOR FUNDACJI

14:45-15:00 PREZENTACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KAMPANII SPOŁECZNYCH Z CYKLU „KOCHAM. NIE BIJĘ” REALIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ KRAJOWE CENTRUM KOMPETENCJI PAN KONRAD WOJTERKOWSKI – FUNDATOR
 
15:00-15:30 PRZERWA KAWOWA
 
15:30- 15:45 OMÓWIENIE INICJATYW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” PROWADZĄCE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” NA ZLECENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PAN LUIS ALARCON ARIAS – PREZES ZARZĄDU
 
15:45-16:00 ŚWIADCZENIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ FUNDACJĘ „POMOC KOBIETOM
I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD) PANI KRYSTYNA ŻYTECKA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
 
16:00-16:15 PREZENTACJA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI PRZEZ FUNDACJĘ
DZIECI NICZYJE PANI JUSTYNA PODLEWSKA – KOORDYNATOR DZIAŁU PRAWNEGO
 
16:15- 16:30 PYTANIA DO PRELEGENTÓW I DYSKUSJA
 
16:30- 17:00 PRZERWA KAWOWA
 
17:00-18:00 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
19:00 UROCZYSTA KOLACJA
 
Drugi dzień Konferencji 29 listopada 2011 r.
 
9:00- 9:15 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI
 
9:15- 9:30 KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI
PANI MIROSŁAWA KĄTNA – PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
 
9:30- 9:45 INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY DZIECI REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ KIDPROTECT.PL PAN JAKUB ŚPIEWAK – PREZES FUNDACJI
 
9:45- 10:00 DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ DZIECI PRZEZ STOWARZYSZENIE „GODNE ŻYCIE DLA DZIECI” PANI ALICJA ŁABĘCKA – PREZES ZARZĄDU
 
10:00-10:15 OMÓWIENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA
LINIA”
 
10:15-10:45 PRZERWA KAWOWA
 
10:45-11:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI BERBADETA STASZAK – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
 
11:15-11:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU
OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI KRYSTYNA WILISOWSKA – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU
 
11:45-12:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD PRZEMOCY ” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH
PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN ANDRZEJ PIOTROWSKI – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE
 
12:15-12:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN MIROSŁAW WOŹNIAK – DYREKTOR OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY „DOM POD ŚWIERKIEM” W BIAŁOGARDZIE
 
12:45-13:00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 
13:00-13:45 OBIAD
 
14:00 WYJAZD DO WARSZAWY POD DWORZEC CENTRALNY

2011-12-02 12:09

 

 
Za takim rozwiązaniem przemawia interdyscyplinarność, zgodnie z którą wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji; kluczowa jest praca zespołowa, współpraca i kompleksowość , z uwagi na fakt, iż przemoc jest zjawiskiem złożonym i wielo- aspektowym.
 
Zdiagnozowanie głównych zagrożeń i zasobów Powiatu Białogardzkiego pozwoli na opracowanie założeń do „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2016”, a tym samym na stworzenie rozwiązań, które będą blisko problemów człowieka i będą przede wszystkim skuteczne.
 
Skład zespołu:
 
Eleonora Zamszyn – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.
Małgorzata Lis – Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Białogardzie.
Michał Walkusz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie.
Renata Majer – Asesor Prokuratury Rejonowej w Białogardzie.
Gizela Pietrzak-Kłys- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
Andrzej Olencki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
Jacek Chodań- Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.
Agnieszka Chełminiak - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.
Elżbieta Grygorcewicz-Cupał – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.
Tomasz Rusiecki – Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Joanna Famulska – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Białogardzie.
Mirosław Woźniak – Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
Marcin Bachtiak – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.
 
 
 
 
 
Podczas ostatniego spotkania doszło do ukonstytuowania się składu POWIATOWEGO ZESPOŁU EKSPERCKIEGO DS. PRZEMOCY W RODZINIE". Spośród członków Zespołu wybrano przewodniczącego, którym została Pani Eleonora Zamszyn - Dyrektor PCPR w Białogardzie, v-ce przewodniczącego, został nim Pan Mirosław Woźniak - Dyrektor OWR  „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie  i sekretarza, którym wybrano Pana Marcina Bachtiaka - Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W dalszej części spotkania ustalono plan działania do końca bieżącego roku oraz wyznaczono kolejny termin spotkania, na którym m.in. ma zostać wypracowany POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
 
Informujemy jednocześnie, że protokoły z posiedzeń zespołu będą publikowane online w zakładce przemoc/zespół.