2012-09-04 10:45

 

Spędziliśmy je bardzo aktywnie. W ramach 2 tygodniowego turnusu określonego mianem obozu wędrownego, stacjonowaliśmy na polu biwakowym na terenach Zalewów Nadarzyckich w okolicach Bornego Sulinowa. Obszar ten administrowany jest przez Pana Janusza Golanowskiego,  przedsiębiorcę białogardzkiego  jednocześnie reprezentującego Stowarzyszenie Miłośników Rzeki Pilawy. To dzięki Panu Januszowi dane nam było pomimo kapryśnej pogody na początku lipca- eksplorować tereny tak bardzo naznaczone historycznie przez działania wojenne, militarne, ale także o bogatej i różnorodnej florze i faunie i świetnych warunkach do uprawiania "wodnych i pieszych wędrówek".

Ściśle określone ramy zawarte w autorskim programie wychowawców: Pani Martyny Mroczkowskiej i Pana Szymona Szulca zatwierdzonym i współrealizowanym przez dyr. OWR zdeterminowane zostały warunkami pogodowymi i choć pogoda nas nie "rozpieszczała", udało nam  się zrealizować zwiedzanie Bornego Sulinowa i okolic a szczególnie okolicznych fortyfikacji, cmentarzy wojennych, Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych, jeziora Pile z przyległą infrastrukturą, największe w Europie wrzosowiska, opuszczone miasto Kłomino, -zwiedziliśmy poligon lotniczy w Nadarzycach, -lotnisko, muzeum oraz miejsce tragicznej katastrofy lotniczej w Mirosławcu, -Wałcz i okolice, -kilkakrotnie przepłynąć kajakami rozlewiska Zalewów Nadarzyckich, -spenetrować okoliczne bagna fotografując ciekawe obiekty przyrodnicze, osobliwości natury itp.

W ramach "zajęć obozowych" poznaliśmy m.in. techniki przetrwania na obszarach podmokłych (moczary), uczyliśmy się technik wspinaczkowych ( na najwyższe drzewa w okolicy). Zbieraliśmy runo leśne (głównie jagody i kurki) dla wzbogacenia "obozowego menu". Nauczyliśmy się jak rozpalać ognisko bez użycia zapałek (zapalniczki). W końcu odbyło się "pasowanie na kajakarza" i wiele innych atrakcji.

Wartością dodaną było spotkanie z byłymi wychowankami placówki i ich rodzinami , którzy z własnej inicjatywy zaproponowali coroczny tzw. "Nadarzycki zjazd absolwentów OWR". Spotkanie cudowne z olbrzymim ładunkiem emocjonalnym dającym obecnym dzieciakom duży zasób doświadczeń starszych kolegów do wykorzystania w budowaniu własnej preferowanej przyszłości.

Szczególne podziękowania naszym Paniom: Teresie Leucie i Urszuli Raszpundzie za wspaniałe posiłki podczas dwutygodniowego pobytu nad wodą:)

Zdjęcia do obejrzenie w dziale GALERIA.

2012-06-22 11:48

Do turnieju zostali zaproszeni:

 1. Gimnazjum w Pomianowie
 2. Gimnazjum w Tychowie
 3. Gimnazjum w Karlinie
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
 5. Wioska Dziecięca SOS w Karlinie
 6. Gimnazjum nr 1 w Białogardzie
 7. Gimnazjum nr 2 w Białogardzie
 8. Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"

Celem imprezy jest przede wszystkim propagowanie sportu wśród dzieci, zwiększenie aktywności fizycznej, zacieśnianie więzi miedzy wychowankami, ale przede wszystkim wpajanie zasady postępowania "fair-play"

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale Galeria

2012-06-04 13:46

Paczki zawierały m.in. przybory do pisania, piłki plażowe, owoce i słodycze.  P. Kiełkowski prywatnie Prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów oraz A. Adamczewski Radny Rady Miasta Białogard obiecali  wychowankom „Domu pod Świerkiem” zorganizowanie wyjazdu do Aquaparku i zwiedzanie Centrum Sportowego Milenium ze Stadionem.  Pomysł bardzo się spodobał.  Dzieci były zadowolone z niespodzianki i teraz czekają na wyjazd do Kołobrzegu. 

 
   
                                                                                                  

2012-03-21 11:46

Film Zamiast klapsa skierowany jest do rodziców. W sposób przyjazny prezentuje, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci. Rodzice mogą dowiedzieć się, jak nie stracić panowania nad sobą, gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z ich oczekiwaniami oraz jak komunikować się z maluchem, by zachęcić go do współpracy. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

http://www.youtube.com/watch?v=B5DhGuWRJeY

2012-03-21 11:05

<ul>
 • Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie SZCZECIN 2012.
 • Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 • Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • </ul>