2012-03-21 11:05

<ul>
 • Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie SZCZECIN 2012.
 • Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 • Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • </ul>

  2012-02-17 10:26

  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw będze odbywał się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard.

   

  TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTEPSTW 20-25 LUTY 2012 ROK
   
   
  PONIEDZIAŁEK 20 LUTY 2012
   
  Komornicy
  Godz. 10-14
  Dariusz Makrocki
  Tel. 666 262 487
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
   
  Godz. 14-18
  Mirosław Nizioł
  Tel. 606 335 705
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
   
  WTOREK 21 LUTY 2012
   
  Godz. 7-15
  Anna Golińska
  Pracownik Socjalny
   
  Godz. 10-12
  Aplikant Adwokacki Piotr Ciabłowski
   
  Godz. 12-18
  Adwokat Beata Świdnicka
  Ul. Wojska Polskiego 51
  Tel. 312 22 83
   
   
  ŚRODA 22 LUTY 2012
   
  Godz. 8-15
  Sierż. Szt. Agnieszka Chełminiak
  Komenda Powiatowa Policji 
   
  Tadeusz Tomczuk
  Radca Prawny
   
   
  CZWARTEK 23 LUTY 2012
  Godz. 8-15
  Joanna Famulska
  Kurator Zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
   
   
  PIĄTEK 24 LUTY 2012
  Godz. 10-18 
  Tomasz Stępień
  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Białogardzie

  2012-02-06 12:03

  Przez cały tydzień odbywać się będą dyżury specjalistów, we wszystkich Oddziałach w ten sam dzień w godz. 10:00-18:00. Oto jak będzie wyglądał ten tydzień:

  1. Poniedziałek 20-02-2012 – komornicy 10:00-18:00
  2. Wtorek 21-02-2012 – aplikanci adwokaccy i pracownicy socjalni 10:00-18:00
  3. Środa 22-02-2012 – radcy prawni i funkcjonariusze policji 10:00-18:00
  4. Czwartek 23-02-2012 – kuratorzy i Straż Graniczna 10:00-18:00
  5. Piątek – 24-02-2012 - prokuratorzy 10:00-18:00
  6. Sobota – 25-02-2012 - psycholodzy, w godz. 10:00-13:00
   
  Więcej informacji wkrótce.

  2012-02-01 12:11

  Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn w gronie których była także nasza reprezentacja wyłoniona spośród wychowanków, wolontariuszy oraz pracowników Ośrodka Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"

  Z wielką radością informujemy, że nasz team zajął I miejsce, zaś II lokatę drużyna sołectwa Rzecino "zasilona" dwoma zawodnikami Ośrodka Wspierania Rodziny. III miejsce wywalczyła drużyna z Rąbina, IV lokatę zajeła prezentacja Białej Góry, natomiast V i VI miejsce przypadło dwóm drużynom z Nielepu.

  Jest to już nasz kolejny udział w Turnieju w którym zdobywamy czołowe lokaty. Warto podkreślić, iż w roku ubiegłym zajeliśmy bardzo wysokie bo II miejsce i mamy nadzieję, że w latach następnych ponownie powalczymy o miejsca na podium.

  Zdjęcia do obejrzenia w dziale Galeria 

  2011-12-02 13:06

  Na konferencji został zaprezentowany program naszej kampanii społęcznej pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” realizowanego i nagrodzonego w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

  KONFERENCJA REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORGANIZOWANA PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ „POMOCY TAK, PRZEMOCY NIE” 28-29 LISTOPADA 2011 r.

   
  Miejsce Konferencji:
  Hotel Kuźnia Napoleońska
  ul. Sochaczewska 5
  96-515 Paprotnia, Teresin
   
  Program konferencji:
   
  Pierwszy dzień Konferencji 28 listopada 2011 r.
   
  11:00- 11:30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORAZ ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO DO SPRAW
  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
   
  11:30- 12:00 OMÓWIENIE BADAŃ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCYCH OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA OBSZARZE POLSKI PANI BEATA WIELKOPOLAN - MILLWARD BROWN SMG/KRC
   
  12:30-13:00 OMÓWIENIE WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
   
  13:00-14:00 OBIAD
   
  14:00- 14:30 OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAN SĘDZIA MICHAŁ LEWOC – KOORDYNATOR ZESPOŁU DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DEPARTAMENT PRAW CZŁOWIEKA MINISTERSTWO
  SPRAWIEDLIWOŚCI
   
  14:30- 14:45 PRAWA KOBIET – OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ CENTRUM PRAW KOBIET
  PANI URSZULA NOWAKOWSKA – DYREKTOR FUNDACJI

  14:45-15:00 PREZENTACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KAMPANII SPOŁECZNYCH Z CYKLU „KOCHAM. NIE BIJĘ” REALIZOWANYCH PRZEZ
  FUNDACJĘ KRAJOWE CENTRUM KOMPETENCJI PAN KONRAD WOJTERKOWSKI – FUNDATOR
   
  15:00-15:30 PRZERWA KAWOWA
   
  15:30- 15:45 OMÓWIENIE INICJATYW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” PROWADZĄCE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” NA ZLECENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PAN LUIS ALARCON ARIAS – PREZES ZARZĄDU
   
  15:45-16:00 ŚWIADCZENIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ FUNDACJĘ „POMOC KOBIETOM
  I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD) PANI KRYSTYNA ŻYTECKA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
   
  16:00-16:15 PREZENTACJA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI PRZEZ FUNDACJĘ
  DZIECI NICZYJE PANI JUSTYNA PODLEWSKA – KOORDYNATOR DZIAŁU PRAWNEGO
   
  16:15- 16:30 PYTANIA DO PRELEGENTÓW I DYSKUSJA
   
  16:30- 17:00 PRZERWA KAWOWA
   
  17:00-18:00 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
   
  19:00 UROCZYSTA KOLACJA
   
  Drugi dzień Konferencji 29 listopada 2011 r.
   
  9:00- 9:15 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI
   
  9:15- 9:30 KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI
  PANI MIROSŁAWA KĄTNA – PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
   
  9:30- 9:45 INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY DZIECI REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ KIDPROTECT.PL PAN JAKUB ŚPIEWAK – PREZES FUNDACJI
   
  9:45- 10:00 DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ DZIECI PRZEZ STOWARZYSZENIE „GODNE ŻYCIE DLA DZIECI” PANI ALICJA ŁABĘCKA – PREZES ZARZĄDU
   
  10:00-10:15 OMÓWIENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO PANI RENATA DURDA - KIEROWNIK OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA
  LINIA”
   
  10:15-10:45 PRZERWA KAWOWA
   
  10:45-11:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI BERBADETA STASZAK – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
   
  11:15-11:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU
  OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PANI KRYSTYNA WILISOWSKA – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU
   
  11:45-12:15 REALIZACJA PROJEKTU pn. „BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD PRZEMOCY ” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH
  PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN ANDRZEJ PIOTROWSKI – DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE
   
  12:15-12:45 REALIZACJA PROJEKTU pn. „MAM PRAWO ŻYĆ GODNIE NIE PRZEMOCY W RODZINIE” REALIZOWANEGO I NAGRODZONEGO W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” PAN MIROSŁAW WOŹNIAK – DYREKTOR OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY „DOM POD ŚWIERKIEM” W BIAŁOGARDZIE
   
  12:45-13:00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
   
  13:00-13:45 OBIAD
   
  14:00 WYJAZD DO WARSZAWY POD DWORZEC CENTRALNY