2011-07-15 10:18

 

Wniosek został zaklasyfikowany do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 81 wnisków uzyskał 3 lokatę. W ramach programu realizowany będzie priorytet I. "Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie".
 
W ramach realizacji programu zaplanowalismy działania:
 
Działania edukacyjne:
<ul>
 • warsztat „Niebieska godzina wychowawcza” realizowany przez Niebieską Linię i adresowany do pedagogów i uczniów szkół podstawowych w powiecie białogardzkim (kl. 4-5 SP)  
 • warsztaty dla osób starszych „Mam prawo żyć godnie”. Przeprowadzenie warsztatu podnoszącego poczucie własnej wartości u osób starszych, wskazanie prawnych aspektów stosowania przemocy, wskazanie dróg wyjścia z kryzysu. Warsztat zakończony spotkaniem opłatkowym. Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich gminach powiatu.
 • </ul>

  Działania promocyjne:

  <ul>
 • spot informacyjny emitowany w okresie od października do grudnia,
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w rodzinie, (skoncentrowanie się na przekazaniu informacji mówiących, że przemoc jest przestępstwem, wypisanie form przemocy i krótkiej  charakterystyki zjawiska przemocy)
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym mitów związanych z przemocą w rodzinie.
 • dystrybucja toreb z pakietem informacji dotyczącym przemocy w stosunku do osób starszych i dzieci.
 • </ul>

  Pozostałe działania:

  <ul>
 • organizacja konferencji rozpoczynającej realizację projektu Mam prawo żyć godnie – NIE przemocy w rodzinie, wyłonienie zespołu osób pracujących nad badaniem dotyczącym środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie – ZESPÓŁ EKSPERCKI.
 • konferencja podsumowująca projekt.
 • </ul>

  Projekt jest realizowany przez:

  <ul>
 • Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 • </ul>

  2011-05-25 07:58

  Prowadzący szkolenie:

  Pan Mirosław Woźniak - Doświadczenie pracy w zespołach interdyscyplinarnych na terenie powiatu białogardzkiego, procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie. 

  Pani Anna Tyma - Po co nam zespoły interdyscyplinarne - współpraca służb w lokalnym systemie przeciwdziałania w rodzinie.

  Pan Marcin Bachtiak - Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

  Celem szkolenia było szczegółowe zapoznanie członków zeposłów interdyscyplinarnych  powiatu drawskiego z zadaniami ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  2011-03-30 11:18

   

  Fundacja realizuje program w ramach którego odwiedzają jednostki działające na rzecz dzieci i organizują cykl zajęć dla wychowanków. Dzieci brały udział w zajęciach komupterowych, ćwiczyły śpiew przy profesjonalnym sprzęcie karaoke, a także uczestniczyły w wiele innych atrakcjach. Wolonatriusze wyjeżdzając od nas obiecali, że powrócą tu znowu. TRZYMAMY ICH ZA SŁOWO!:)
  więcej informacji na temat fundacji: http://www.stichtingintentio.nl

  Zdjęcia w dziale galeria.

  2011-03-30 11:12

  Pomysłodawcą turnieju jest nieżyjący dyrektor świdwińskiego domu dziecka Lechosław Grabiński. Tegoroczny turniej cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn z Świdwina, Gryfic, Łobeza, Polanowa, Darłowa, Białogaru, Sławna, Karlina i Szczecinka.

  W tym dniu odbył sie także mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją powiatu świdwińskiego, a "resztą świata" wynik? gospodarze okazali się mało gościnni, wygrali:)

  Zdjęcia w dziale galeria.

  2011-02-22 11:46

   

  W tym roku w dniach 21-26 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach  będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” Prokuratury Generalnej, RzecznikA Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Kuratorów, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych i Krajowej Rady Komorniczej dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Dyżury odbywają się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie wg grafiku poniżej:
   
  PONIEDZIAŁEK (21-02-2011) POLICJA
  10:00-18:00
  asp.sztab. Tadeusz Woźniak
  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji
  Dyżur w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
   
  WTOREK (22-02-2011) DYŻUR KURATORÓW SĄDOWYCH
  Od 21 do 25.02.2011 r. kuratorzy przyjmują w Sądzie Rejonowym w Białogardzie od godziny 12:00 do 14:00
   
  ŚRODA (23-02-2011) DYŻUR ADWOKATA
  11:00-18:00
  Beata Świdnicka
  Dyżur w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
   
  ŚRODA (23-02-2011) DYŻUR KOMORNIKÓW
  10:00-14:00
  Waldemar Matuszak Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym w Białogardzie dyżur telefoniczny pod numerem: 94 312 3831
   
  14:00-18:00
  Dariusz Makrocki Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym w Białogardzie dyżur telefoniczny pod numerem: 666 262 487 PROKURATOR
   
  CZWARTEK (24-02-2011) PROKURATOR
  10:00-18:00
  Renata Majer
  Dyżur w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” DYŻUR PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS
   
  PIĄTEK (25-02-2011) PRACOWNIK SOCJALNY
  10:00-15:00
  Kierownik Pracy Socjalnej w MOPS Białogard
  Dorota Wasilewska
  Tel. 94 312 3947
   
  PIĄTEK (25-02-2011) RADCA PRAWNY
  10:00-15:00
  Tadeusz Tomczuk
  Dyżur w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”