2013-01-15 13:18

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

<ul>
 • w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
 • w płynach do spryskiwaczy
 • w denaturacie
 • w odmrażaczach do szyb
 • w rozpuszczalnikach
 • </ul>


  Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

  <ul>
 • pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
 • następnie pojawiają się:
 • bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
 • silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
 • senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 • </ul>


  Pierwsza pomoc:

  <ul>
 • wezwać pogotowie ratunkowe
 • jeśli zatruty jest przytomny:
 • wywołać u niego wymioty
 • podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
 • jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 • </ul>

   

  Plakat i ulotka do pobrania z działu "Do pobrania"

  2012-10-03 12:59

   

  Podstawowym obowiązkiem naszego Państwa jest stworzenie warunków gwarantujących rzeczywistą ochronę każdego człowieka przed zachowaniami naruszającymi jego prawnie chronione dobra.

  Obowiązkiem Państwa jest podejmowanie działań mających na celu przywrócenie naruszonego w wyniku przestępstwa porządku i bezpieczeństwa publicznego.

  Pokrzywdzonych przestępstwem dosięga wiktymizacja pierwotna, tj. skutki będące bezpośrednim następstwem przestępstwa, uszkodzenie ciała, okradzenie, okaleczenie, śmierć oraz wiktymizacja wtórna rozumiana jako zjawisko wynikające z przysparzania ofierze dodatkowych cierpień i stresów przez niewłaściwe jej traktowanie tak przez najbliższe otoczenie jak i aparat ścigania oraz wymiar sprawiedliwości.

  Działając w oparciu o wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt jest finansowany ze środków Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007 Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa

   

  Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty należy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

  Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju.

  Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

  Polecamy zapoznanie się z „Informatorem pokrzywdzonego” dostępnym na stronie Pokrzywdzeni.gov.pl

  Osoby pragnące skorzystać z bezpłatnej pomocy mogą to zrobić osobiście w siedzibie ośrodka po uprzednim umówieniu telefonicznym.

  Dane teleadresowe:

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard

  Telefon 94 311 32 50

  E-mail: sow@podswierkiem.org

  2012-09-04 10:45

   

  Spędziliśmy je bardzo aktywnie. W ramach 2 tygodniowego turnusu określonego mianem obozu wędrownego, stacjonowaliśmy na polu biwakowym na terenach Zalewów Nadarzyckich w okolicach Bornego Sulinowa. Obszar ten administrowany jest przez Pana Janusza Golanowskiego,  przedsiębiorcę białogardzkiego  jednocześnie reprezentującego Stowarzyszenie Miłośników Rzeki Pilawy. To dzięki Panu Januszowi dane nam było pomimo kapryśnej pogody na początku lipca- eksplorować tereny tak bardzo naznaczone historycznie przez działania wojenne, militarne, ale także o bogatej i różnorodnej florze i faunie i świetnych warunkach do uprawiania "wodnych i pieszych wędrówek".

  Ściśle określone ramy zawarte w autorskim programie wychowawców: Pani Martyny Mroczkowskiej i Pana Szymona Szulca zatwierdzonym i współrealizowanym przez dyr. OWR zdeterminowane zostały warunkami pogodowymi i choć pogoda nas nie "rozpieszczała", udało nam  się zrealizować zwiedzanie Bornego Sulinowa i okolic a szczególnie okolicznych fortyfikacji, cmentarzy wojennych, Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych, jeziora Pile z przyległą infrastrukturą, największe w Europie wrzosowiska, opuszczone miasto Kłomino, -zwiedziliśmy poligon lotniczy w Nadarzycach, -lotnisko, muzeum oraz miejsce tragicznej katastrofy lotniczej w Mirosławcu, -Wałcz i okolice, -kilkakrotnie przepłynąć kajakami rozlewiska Zalewów Nadarzyckich, -spenetrować okoliczne bagna fotografując ciekawe obiekty przyrodnicze, osobliwości natury itp.

  W ramach "zajęć obozowych" poznaliśmy m.in. techniki przetrwania na obszarach podmokłych (moczary), uczyliśmy się technik wspinaczkowych ( na najwyższe drzewa w okolicy). Zbieraliśmy runo leśne (głównie jagody i kurki) dla wzbogacenia "obozowego menu". Nauczyliśmy się jak rozpalać ognisko bez użycia zapałek (zapalniczki). W końcu odbyło się "pasowanie na kajakarza" i wiele innych atrakcji.

  Wartością dodaną było spotkanie z byłymi wychowankami placówki i ich rodzinami , którzy z własnej inicjatywy zaproponowali coroczny tzw. "Nadarzycki zjazd absolwentów OWR". Spotkanie cudowne z olbrzymim ładunkiem emocjonalnym dającym obecnym dzieciakom duży zasób doświadczeń starszych kolegów do wykorzystania w budowaniu własnej preferowanej przyszłości.

  Szczególne podziękowania naszym Paniom: Teresie Leucie i Urszuli Raszpundzie za wspaniałe posiłki podczas dwutygodniowego pobytu nad wodą:)

  Zdjęcia do obejrzenie w dziale GALERIA.

  2012-06-22 11:48

  Do turnieju zostali zaproszeni:

  1. Gimnazjum w Pomianowie
  2. Gimnazjum w Tychowie
  3. Gimnazjum w Karlinie
  4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
  5. Wioska Dziecięca SOS w Karlinie
  6. Gimnazjum nr 1 w Białogardzie
  7. Gimnazjum nr 2 w Białogardzie
  8. Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"

  Celem imprezy jest przede wszystkim propagowanie sportu wśród dzieci, zwiększenie aktywności fizycznej, zacieśnianie więzi miedzy wychowankami, ale przede wszystkim wpajanie zasady postępowania "fair-play"

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale Galeria

  2012-06-04 13:46

  Paczki zawierały m.in. przybory do pisania, piłki plażowe, owoce i słodycze.  P. Kiełkowski prywatnie Prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów oraz A. Adamczewski Radny Rady Miasta Białogard obiecali  wychowankom „Domu pod Świerkiem” zorganizowanie wyjazdu do Aquaparku i zwiedzanie Centrum Sportowego Milenium ze Stadionem.  Pomysł bardzo się spodobał.  Dzieci były zadowolone z niespodzianki i teraz czekają na wyjazd do Kołobrzegu.