2013-02-21 19:52

 

W dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jednym z podmiotów aktywnie obchodzących Tydzień jest Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie i oddziały Ośrodka w województwie zachodniopomorskiem, gdzie w ostatni tydzień lutego 2013r. codziennie bezpłatnych porad udziela prokurator, aplikant adwokacki, policjant, kurator, komornik, radca prawny, straż graniczna, psycholog, terapeuta. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” na ul. Energetyków 10 oraz pod nr telefonu: 91 4330 339 (wskazana rejestracja telefoniczna lub osobista). Dyżury odbywają się od poniedziałku 25 lutego do piątku 01 marca w godz. 10:00 – 18:00, a w sobotę 02 marca w godz. 10:00-13:00. Zapraszamy także na otwarte spotkanie z adwokatem i komornikiem - Jak dochodzić roszczeń alimentacyjnych, jak je egzekwować. Przestępstwo niealimentacji. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu w prokuraturze i przed sądem – w Ośrodku w Szczecinie w czwartek 28 lutego, godz. 16:00.

W ramach Tygodnia bezpłatne dyżury specjalistów są dostępne także w oddziałach Ośrodka w:

Świnoujściu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

Kontakt: tel. 91 32 25 481 lub 91 32 25 477

Łobzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27, 73-150 Łobez

Kontakt: tel. 91 397 68 41

Białogard, Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem, ul. Grunwaldzka 49,
78-200 Białogard

Kontakt: tel. 94 312 22 57

 

PONIEDZIAŁEK 25 LUTY 2013
Godz 8-15
Anna Golińska
Specjalista pracy socjalnej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 
WTOREK 26 LUTY 2013
Godz. 12-13:30
Dariusz Makrocki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
Godz. 13:30-15:00
Mirosław Nizioł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
ŚRODA 27 LUTY 2013
Godz. 8:00-11:30 
Małgorzata Walczak
radca prawny
 
Godz. 11:30 - 15:00 
Piotr Iwaszko 
radca prawny
 
CZWARTEK 28 LUTY 2013
Godz. 10-15
Joanna Famulska
Kurator rodzinny przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie
 
Godz. 8-15
Beata Świdnicka 
Adwokat
 
PIĄTEK 1 MARCA 2013
Godz. 10-15
Arleta Ratkowska
Prokurator
 
SOBOTA 2 MARCA 2013
Godz. 8-12:00
Marcin Bachtiak
Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.
 

Gryfino, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Kontakt: tel. 91 40 45 504 nr wew 117 pok nr 4 lub wew nr tel 103 pok nr 2

Wałcz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Punkt konsultacyjny i interwencji kryzysowej,

ul. Południowa 10b, Wałcz

Kontakt: tel. 67 387 32 06

Koszalin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Kontakt: tel.  947140224

Dołuje, Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny, Daniela 32, 72-002 Dołuje

Kontakt: tel 914336897, 663 606 602

Przecław

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny, Przecław 58, 72-005 Przecław

Kontakt: tel. 91-3116323; 663 606 602

Na stronie www.sos.home.pl znajduje się szczegółowy wykaz dyżurujących specjalistów w Szczecinie i zachodniopomorskim.

Tegoroczny Tydzień w Szczecinie zostanie zainaugurowany konferencją dla zaangażowanych służb i innych partnerów, które odbędzie się w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

Ośrodek i oddziały Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie działa przez cały rok świadcząc bezpłatną pomoc prawną,  psychologiczną i socjalną ofiarom przestępstw i ich rodzinom. 

2013-02-12 11:38

 

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, które trwa od 25 lutego do 02 marca 2013r.
Podobnie jak rok temu w oddziałach opoppu będą dyżurowali przedstawiciele służb, które włączają się w ogólnopolskie obchody Tygodnia, tj. komornicy, radcy prawni, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, adwokaci ( aplikanci), policjanci, funkcjonariusze straży granicznej.
 
Program Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w oddziale Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Białogardzie.
25 lutego – 02 marca 2013r
 
25 LUTY 2013 - Pracownik socjalny i Aplikant Adwokacki
26 LUTY 2013 - Komornik Sądowy
27 LUTY 2013 - Policjant, Radca Prawny
28 LUTY 2013 - Kurator rodzinny/ Kurator dla dorosłych
1 MARCA 2013 - Prokurator
2 MARCA 2013 - Pracownik filii Ośrodka dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
 

2013-02-11 09:26

W dniu 15.09. 2012 roku Kołobrzeski Klub Morsów zorganizował kolejną atrakcję dla podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny ,,Dom pod Świerkiem”. W tym dniu dzieci miały zorganizowaną niespodziankę w Kołobrzegu. Po wspólnej kąpieli na basenie Milenium, najmłodsi odebrali artykuły szkolne i słodycze.  – podkreślają organizatorzy. Zarząd KKM planuje jeszcze w październiku zabrać podopiecznych „Domu pod Świerkiem” na wspólny rejs po Bałtyku, po którym będzie wspólne ognisko w Ośrodku Verano. Co ciekawe najmłodsi również docenili wkład „morsów” – otrzymali od najmłodszych Dyplom „Okazanie Serca”.

- Wszystkie pobyty i atrakcje w Kołobrzegu dla dzieci z ,, Domu Pod Świerkiem” odbyły się dzięki znalezieniu sponsorów , którym bardzo chciałbym podziękować - mówi Przemysław Kiełkowski Prezes KKM. -  Duże podziękowania należą się Panu Januszowi Gromkowi – Prezydentowi Miasta Kołobrzeg, Panu  Markowi  Zawadzkiemu – Wójt Gminy Dygowo oraz firmom: Centrum Zdrowia i Urody ,, Verano” , Firmie Tech- Sat i Centrum Ogrodniczemu Żulicki.- dodaje.

źródło: takze.pl

2013-01-25 12:52

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
Na podstawieart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 66/08 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza sie Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Nowy Regulamin wraz z załacznikami zamieszczony jest w dziale Pod Swierkiem/regulamin.

2013-01-15 13:28

Od stycznia 2013 r. osoby spotykające się w codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych konsultacji dla specjalistów.
Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 
Konsultacje prowadzone sa w formie:
- telefonicznych dyżurów dla specjalistów w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 250-63-12
- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info zakładka Forum) oraz adresu e-mail koordynatorzy@niebieskalinia.info