2020-04-30 13:18Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii?


PORADNIK

GRAFIKI DO DRUKU2020-04-29 12:26
2020-04-28 10:22
2020-04-20 11:17

Zapraszamy na stronę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

na Facebooku!


@SOWOPRBialogard2020-04-15 11:10

Od 16 kwietnia 2020 nie będzie można opuścić domu bez zasłoniętych ust i nosa. Główny Inspektorat Sanitarny, ogłaszając nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, wydał instrukcję prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej.